Sunday, June 7, 2020
Home Tags Multi-religious Forum

Tag: Multi-religious Forum

Batu Penjuru bagi Masyarakat yang Harmoni

0
Forum tahunan bagi pelbagai agama di Pusat Maklumat Islam (IIC) menyaksikan panel wakil jemputan dari pelbagai agama di Kuching berkumpul untuk membincangkan persamaan di bawah satu tema umum: ‘Keamanan, Kasih dan Iman: Batu Penjuru bagi Masyarakat yang Harmoni’.

The Cornerstone of a Harmonious Society

0
The annual multi-religious forum at the Islamic Information Centre (IIC) saw a panel of invited religious representatives across Kuching coming together to discuss similarities under one common theme: "Peace, Love and Faith: The Cornerstone of a Harmonious Society."